Nadační fond Onkos


Onkos nadační fond

MUDr. Vladimíra Stáhalová
ONKOS nadační fond
Na Truhlářce 100
181 00 Praha 8

tel: 283 840 302


 • Podpora vědeckých a výzkumných projektů
 • Podpora a pomoc při zabezpečování studia
 • Zpracování informačních materiálů pro obyvatele Ceské republiky
 • Pořádání kurzů a seminářů pro pacienty a jejich příbuzné o diagnostice nádorů
 • Přispívání ke zlepšování léčebného prostřední
 • Zpracování standardů onkologické péče
 • Podpora a pomoc při zavádění nových diagnostických a léčebných metod
 • Zpracovávání klinických dat, vyhodnocování léčebných výsledků
 • Podpora činnosti Ústavu radiační onkologie FN Na Bulovce
 • Podpora komunikačních dovedností
 • Nákupy moderních diagnostických a léčebných přístrojů