Nadační fond Onkos


Onkos nadační fond

MUDr. Vladimíra Stáhalová
ONKOS nadační fond
Na Truhlářce 100
181 00 Praha 8

tel: 283 840 302


            ONKOS Nadační fond je zakládán proto, aby pomohl nést břemeno nádorového onemocnění pacientům, jejich rodinám a jejich ošetřujícímu personálu. Odkazuje se na Spolek pro potírání rakoviny v Praze, založený v roce 1903, který pojmenoval a uvedl v život všechny aktivity vedoucí ke zlepšování Života onkologicky nemocných a které jsou platné dodnes. Položil základy prevence nádorů, podporoval vědeckou a výzkumnou činnost, prováděl statistická sledování a osvětovou činnost, podporoval vzdělávání a vybudoval první instituci, která se léčbou nádorů zabývala. Touto institucí je Ustav radiační onkologie 1. LF UK a FN Na Bulovce. Toto pracoviště dostalo do vínku vnímání onkologie jako multioborové činnosti, ve které jsou provázány preventivní, diagnostické a léčebné kroky ku prospěchu pacientů, metodou práce je rozhodování v týmu a základem je kultivace vztahů všech zúčastněných.